ניקנאקס

ניקנקס-כינוי, כנראה איזשהו סלנג לכל אותם עשרות פריטים שמסתובבים לנו בבית, חפצים אהובים שנרכשו או נאספו לאורך השנים,