October 14, 2018

פעם

 לפני שמיסדתי את עיצוב הפנים כעבודת החלומות שלי, הייתי גננת בקיבוץ. במקרה התגלגלתי לשם

. ולא במקרה נשארתי דיי הרבה. הסתבר לי שאני והאנשים הנמוכים מסתדרים מצוין

מכיוון שגם אני ועיצוב מאוד אוהבים אחד את השני, זכה הגן שלנו להיות מעוצב באופן מיוחד

אבל החצר "חצר הגרוטא...

September 16, 2018

שיער סתור, פריטי ביגוד מעור, תחרות, תיקי קרושה וכובעי לבד רחבי שוליים

אלו רק חלק מהמאפיינים של הטיפוס הבוהמייני האותנטי.

"הסיגנון הבוהמייני, אשר מזוהה בעיקר עם אמנים ואנשי רוח, "נוצר" או יותר נכון "קרה"

מתוך צורך להביא ליד ביטוי סגנון אינדיווידואליסטי שאינו הולך בתלם ומבט...

April 2, 2018

תמונה מתוך הבלוג Moon To Moon - לחצי/ץ על התמונה

האביב כבר עימנו וזה הזמן המושלם להכניס קצת ירוק הביתה.

ממחקרים מראים שלצבע הירוק יכולות ריפוי מופלאות, ולראיה קילומטרים של

מסדרונות ירוקים בבתי חולים, אשר סויידו בירוק חולני בשנות ה-50,

 והשאירו אותנו במשך שנים עם הגדרה גורפ...